PRELIMINARNI PROGRAM ZA 06.10.2022.

6.10.2022
Satelitski simpozijumi
Sala 1 Sala 2
08:00-11:00 Registracija učesnika
11:00-11:30 Medicopharmacia/Gilead

Izazovi u terapiji invazivnih gljivičnih infekcija kod hematoloških pacijenata

Prof. dr Ana Vidović
Prof. dr Ivana Urošević
Farmix

Izazovi u dijagnostici i lečenju stečene hemofilje
Moderator
Prof. dr Miodrag Vučić

Prof. dr Predrag Miljić
Dr. Nebojša Rajić
11:40-12:00 Octapharma

Sekundarne imunodeficijencije kod hematoloških pacijenata

Doc. Dr Darko Antić
12:10-12:55 MSD

Infekcije kod imunokompromitovanih hematoloških pacijenata

Prof. dr Dragana Stamatović
Prof. dr Milena Todorović-Balint
Prof. dr Ivana Urošević
13:00-13:30 AstraZeneca

Paroksizmalna noćna hemoglobinurija – značaj personalizovane terapije

Izazovi i terapijske opcije
Prof. Dr Ivana Urošević

Iskustva Kliničkog centra Vojvodine
Prof. dr Aleksandar Savić

Iskustva Kliničkog centra Srbije
Prof. dr Andrija Bogdanović i doc. dr Mirjana Mitrović
Medica Linea Pharm

Venetoklaks u HLL: značajna efikasnost, uz ograničeno trajanje lečenja

MURANO studija - 2 godine terapije za dugoročnu remisiju u RR-HLL-u
Prof. dr Predrag Đurđević

CLL14 i CLL13 studija- 1 godina terapije za dugoročnu remisiju kod nelečenog HLL
Prof. dr Ivana Milošević
13:30-14:15 Pauza
14:15-14:55 Pfizer

Mesto rezervnih antibiotika kod panrezistentnih infekcija u hematologiji

Prof.dr Ivana Urošević
Prof. dr Siniša Sević
Prof. dr Ana Vidović
Prof.dr Milena Balint Todorović
15:00-15:30 Sandoz

I simpozijum

“ZIEXTENZO®- šta nam novo donosi pegilovani filgrastim u prevenciji febrilne neutropenije?“

Doc.dr Olivera Marković
Prof.dr Predrag Đurđević
Pfizer

Epidemiologija, klinička slika i dijagnostika Gaucher-ove bolesti

Prof.dr Nada Suvajdžić-Vuković

Savremeni terapijski pristup u lečenju Gaucher-ove

Doc.dr Irena Ćojbašić
15:30-16:00 Sandoz

II simpozijum

“RIXATHON, rituksimab kompanije Sandoz- dosadašnja iskustva iz kliničke prakse“

Moderator
Prof.dr Ivana Urošević

Ass.dr Danijela Agić
Ass.dr Vojin Vuković
Ass.dr Zorica Cvetković
16:00-16:15 Pauza
16:15-17:00 Amicus

KYPROLIS®: STEP FORWARD IN PROTEASOME INHIBITION

Multiple Myeloma in Serbia: Recommendations, Real-World Evidence, and Standard-of-Care

Prof. dr Jelena Bila

How I treat Multiple Myeloma? The role of Carfilzomib (Kyprolis®)

Prof. dr Meletios Dimopoulos
17:15-18:00 Plenarno predavanje - “State of the art”-Periferni T limfomi

Prof.dr Luigi Zinzzani
Asst Prof. Darko Antić
19:30 Otvaranje Kongresa
LEGENDA

Plenarno predavanje

Edukativne sesije

Satelitski simpozijum

Oralne prezentacije

Poster prezentacije

Sesija mladi hematolozi

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm