APSTRAKTI

Rok za slanje sažetaka: 01.09.2022.


Naučni odbor 5. Kongresa Hematologa Srbije će biti zadužen za pregled i odabir svih poslatih sažetaka za kongres i zadržava pravo da:

 • 1. izabere sažetke,
 • 2. odlučuje o konačnom obliku prezentacije.

Lista postera će biti objavljena u Finalnom programu i biti štampana u knjizi apstrakata.

Apstrakti treba da sadrže sledeće elemente:

 • 1. Naslov sažetka
 • 2. Imena autora (puno ime i prezime autora) sa označenim (boldovanim) prvim autorom, kontakt podacima (e-pošta, telefon)
 • 3. Institucija u kojoj je zaposlen / zaposleni autor / autori
 • 4. Uvod, cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak i ključne reči (do 5)
 • 5. Maksimalan broj reči je 250.
 • 6. Sažetke treba napisati na srpskom i engleskom jeziku
 • 7. Za strane učesnike sažetke slati isključivo na engleskom jeziku
 • 8. Format dokumenta je Microsoft Word
 • 9. Font Times New Roman 12px, 1,5 prored

Potrebno je uraditi izmene, ispravke i lektorisanje pre slanja sažetaka, jer se naknadno ne mogu izvršiti promene.

Prijavu sažetaka uraditi klikom na link u nastavku teksta:


Prijava ApstrakataGENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm