RASPORED ORALNIH PREZETNACIJA ZA 09.10.2022.

9.10.2022 od 13:20 do 14:15
Moderatori: Doc. dr D. Leković, dr M. Elez, dr N. Čolović, Doc. dr Irena Đunić
POVEZANOST POLIMORFIZAMA GENA CD14-159 SA KARAKTERISTIKAMA I ISHODOM LEČENJA KOD BOLESNIKA SA DIFUZNIM B KRUPNOĆELIJSKIM LIMFOMOM
Atanasković L, Tarabar O, Stamatović D, Živanović A, Elez M, Mirosavljević S, Cikota-Aleksić B.
LEČENJE MIJELOFIBROZE RUKSOLITINIBOM U KLINIČKOJ PRAKSI
Ćojbašić I, Vučić M, Govedarović N, Drašković D, Nikolić V, Golubović I.
ANALIZA PROGNOSTIČKOG ZNAČAJA EKSPRESIJE CD47 KOD PACIJENATA SA DIFUZNIM B KRUPNOĆELIJSKIM LIMFOMOM
3. Divac A, Terzić T, Radovanović D, Stanisavljević N, Cvetković Z, Nikolić V, Marković O.
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IMUNOFENOTIPSKOG PROFILA LEUKEMIJSKIH BLASTA U AKUTNOJ MIJELOIDNOJ LEUKEMIJI
Kraguljac Kurtović N, Knežević V, Dragović Ivančević T, Jovanović J, Đorđević V, Bogdanović A, Jaković Lj, Bižić-Radulović S, Virijević M, Mitrović M, Vidović A, Tošić N, Suvajdžić-Vuković N.
AKTIVACIJA IMUNOLOŠKOG SISTEMA I BIOMARKERI INFLAMACIJE KAO PREDIKTORI VENSKE TROMBOEMBOLIJE KOD PACIJENATA SA LIMFOMOM
Otašević V, Mihaljević B, Milić N, Stanisavljević D, Vuković V, Tomić K, Farid Dž, Antić D.
UTICAJ VARIJANTI U FARMAKOGENIMA CITARABINA I ANTRACIKLINA NA ISHOD LEČENJA ODRASLIH BOLESNIKA SA AKUTNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM
Pravdić Z, Virijević M, Mitrović M, Pantić N, Gašić V, Pavlović S, Sabljić N, Pavlović Đ, Marjanović I, Vidović A, Suvajdžić Vuković N.
UTICAJ TERAPIJE NA NIVOE LEUKOCITNO-TROMBOCITNIH AGREGATA I SOLUBILNIH SELEKTINA KOD BOLESNIKA SA MIJELOPROLIFERATIVNIM NEOPLAZMAMA
Šefer D, Miljić P, Kraguljac-Kurtović N, Bogdanović A, Bižić-Radulović S, Marković D, Knežević V, Leković D, Gotić M, Čokić V.
PROGNOSTIČKI FAKTORI KOJI UTIČU NA TOK I ISHOD KOVID19 INFEKCIJE KOD BOLESNIKA SA MULTIPLIM MIJELOMOM
Sretenović A, Mitrović M, Adžic Vukićević T, Kecman N, Antić D, Bila J.
ODNOS MARKERA OKSIDATIVNOG STRESA SA MANIFESTACIJAMA ANTIFOSFOLIPIDNOG SINDROMA I TERAPIJOM
Stanisavljević N, Stojanović Lj, Djoković A, Dopsaj V, Marković O, Živković R, Divac A, Bukurecki I, Marisavljević D.

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm