PRELIMINARNI PROGRAM ZA 08.10.2022.

8.10.2022 Sala 1 Sala 2 Poster prezentacije
8:00-8:45 Edukativna sesija Akutna mijeloidna leukemija

Moderatori
Prof.dr Nada Suvajdžić,
Prof.dr Ana Vidović
8:00-8:10 Savremena terapija AML odraslih i prognostički parametri

Prof.dr Nada Suvajdžić
8:10-8:20 Strategija lečenja R/R AML

Ass.dr Marijana Virijević
8:20-8:30 Lečenje „unfit“ odraslih bolesnika sa AML

Prof.dr Ana Vidović
8:30-8:40 Lečenje akutne promijelocitne leukemije

Doc.dr Mirjana Mitrović
8:50-9:30 Edukativna sesija Akutna limfoblastna leukemija

Moderatori
Prof.dr Dragana Stamatović
Prof.dr Ivana Urošević
8:50-9:30 Put bolesnika sa akutnom limfoblastnom leukemijom-izazovi i terapijske dileme

Doc.dr Borivoj Sekulić,
Prof.dr Nenad Govedarović,
Doc dr Lavinika Atanasković
9:30-9:45 Pauza
9:45-10:15 Satelitski simpozijum Astra Zeneka

Novi partner u lečenju hronične limfocitne leukemije

Novo poglavlje u lečenju HLL – zašto nam imunohemioterapija više nije dovoljna?

Doc. dr Darko Antić:

Za koje je bolesnike Calquence pravi izbor?

Prof. dr Ivana Milošević
10:20-11:10 Edukativna sesija Indolentni limfomi i HLL

Moderatori
Prof.dr Ivana Milošević
Prof.dr Milica Radojković
Prof.dr Goran Marjanović
Oralne prezentacije
Moderatori
Doc.dr Borivoj Sekulić
Ass.dr Zorica Cvetković
Prof.dr Svetlana Đukić
Doc.dr Irena Đunić
10:20-10:35 Rezistencija na ciljanu terapiju hronične limfocitne leukemije

Prof.dr Ivana Milošević
10:35-10:50 Savremeni principi lečenja folikularnog limfoma

Prof.dr Milica Radojković
10:50-11:05 Od urođenih grešaka imuniteta do limfoma

Prof.dr Goran Marjanović
11:05-11:10 Diskusija
11:15-12:05 Satelitski simpozijum Janssen Pharmaceuticals Optimizacija lečenja CLL&MCL

Moderator
Doc.dr Darko Antić
11:15-11:40 Hronična limfocitna leukemija

Prof.dr Gianluca Giadano
11:40-12:05 Mantle ćelijski limfom

Prof.dr Toby Andrew Eyre
12:15 – 13.15 Edukativna sesija Nehočkinski limfomi

Moderatori
Prof.dr Biljana Mihaljević
Prof.dr Predrag Đurđević
Doc.dr Olivera Marković
Doc.dr Olivera Tarabar
12.15-12:30 Kako lečiti primarni CNS limfom i značaj profilakse CNS-a.

Prof.dr Biljana Mihaljević
Ass.dr Vojin Vuković
12:30-12:45 Kako najpreciznije stratifikovati model za difuzni krupnoćelijski B limfom?

Doc.dr Olivera Marković
12:45-13:00 „High grade“ limfomi kao novi entitet klasifikacije SZO

Prof.dr Predrag Đurđević
Ass.dr Snežana Sretenović
13:00-13:15 R/R difuzni krupnoćelijski limfom-ima li pomaka u lečenju?

Doc.dr Olivera Tarabar
13:20-14:05 Satelitski simpozijum-Roche Promena paradigme lečenja R/R DBKL

Prof.dr Biljana Mihaljević
Prof.dr Lazar Popović
Prof.dr Ivana Urošević
Doc.dr Olivera Marković
Doc. dr Ivan Petković
14:05-14:45 Pauza
14:45-15:30 Edukativna sesija „Limfomi sive zone"

Moderatori
Doc.dr Darko Antić
Ass.dr Danijela Agić
14:45-15:30 Da li zaista postoje limfomi “sive” zone?

Doc.dr Darko Antić
Ass.dr Danijela Agić
Prof.dr Tatjana Terzić
Dr Maja Peruničić Jovanović
Doc.dr Tanja Lakić
Doc.dr Zoran Nikin
15:45-16:15 Debata

Moderatori
Prof.dr Dragana Stamatović
Prof.dr Aleksandar Savić
15:45-16:15 Da li je haploidentični donor, donor izbora u relapsu Hočkinovog limfoma?

Prof.dr Milena Todorović Balint
Ass.dr Marija Elez
Poster prezentacije
Moderatori
Doc.dr Ivan Tijanić
Prim. dr Ivanka Savić
Doc.dr Danijela Jovanović
Ass.dr Vojin Vuković
16:15-16:30 Pauza
16:30-17:15 Satelitski simpozijum Takeda Pet godina inovacija u lečenju limfoma

Doc. dr Darko Antić
Prof. dr Dragana Stamatović
Prof. dr Biljana Mihaljević
Doc. dr Dušan Škiljević
Prof. dr Miodrag Vučić
17:30-18:15 Mladi hematolozi Kako se pravi prezentacija?

Moderator
Doc.dr Darko Antić
Marko Milovanović - diplomirani glumac
18:15-18:45 Udruženje hematologa Srbije
LEGENDA

Plenarno predavanje

Edukativne sesije

Satelitski simpozijum

Oralne prezentacije

Poster prezentacije

Sesija mladi hematolozi

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm