REGISTRACIJA

Registracija za kongres uživo

Rana registracija
do 31. jula 2022.
Registracija na kongresu
od 1. avgusta 2022.
Lekari specijalisti € 200 € 250
Specijalizanti, medicinske sestre, tehničari € 100 € 150
* Registracija za kongres u Novom Sadu uključuje pristup virtuelnoj platformi i svim kongresnim sesijama i sadržajima, štampani materijal kongresa i sertifikat o prisustvu.

Besplatna registracija za virtuelni kongres