AKREDITACIJA KE Hematologija - sadašnjost i budućnost

Broj akreditacije A-1-1308/22

Broj odluke: 153-02-475/2022-01

TEMA: Hematologija - sadašnjost i budućnost

Broj bodova za predavača 13

Broj bodova za pasivno učešće 8

Broj bodova za usmenu prezentaciju 11

Broj bodova za poster prezentaciju 9


Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije.GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm