PRELIMINARNI PROGRAM ZA 07.10.2022.

7.10.2022 Sala 1 Sala 2 Poster prezentacije
8:00-9:10 Edukativna sesija Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze.
Moderatori
Prof.dr Dragana Stamatović,
Prof.dr Aleksandar Savić,
Prof. Dr Milena Todorović Balint
8:00-8:15 Prevencija i lečenje relapsa akutne leukemije nakon alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze
Prof.dr Dragana Stamatović
8:15-8:30 Slabost kalema-uzroci i potencijalna rešenja
Prof.dr Milena Todorović Balint
8:30-8:45 Neophodna testiranja u pripremi za haploidentičnu transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze
Dr Zorana Andrić
8:45-9:00 Transplantacija matičnih ćelija kod dece – 25. godišnje iskustvo
Prof.dr Dragana Vujić
9:00-9:10 Diskusija
9:10-9:40 Plenarno predavanje

Optimizacija ishoda- pre i posttransplantacione intervencije

Prof.dr Mohamed Mohty
9:45-10:15 Satelitski simpozijum. Novartis

Unapređenje lečenja bolesti kalema protiv domaćina oboljenja (GvHD) Moderator:
Prof.dr Milena Todorović Balint

Prof.dr Tsila Zuckerman
10:15-10:30 Pauza
10:30-11:00 Satelitski Simpozijum Takeda

Lečenje CMV infekcije nakon transplantacije matičnih ćelija hematopoeze-od izazova do rešenja

Prof.dr Milena Todorović-Balint
Prof.dr Aleksandar Savić
Prof.dr Ivana Urošević
11:15-12:00 Edukativna sesija Multipli mijelom

Moderatori
Prof.dr Jelena Bila,
Prim.dr Ivanka Savić,
Doc.dr Olivera Marković
„Real world evidence“ i aktuelna klinička praksa u dijagnostici i lečenju multiplog mijeloma

Dr Nada Vlaisavljević
Ass.dr Aleksandra Sretenović
Ass.dr Nataša Stanisavljević
10:15-10:30 Pauza
12:15-13:00 Satelitski Simpozijum Janssen Pharmaceuticals
Imunoterapija u multiplom mijelomu: savremena umetnost lečenja

Prof.dr Pieter Sonneveld
Prof.dr Jelena Bila
13:15-14:00 Satelitski Simpozijum Roche
Novi horizonti u lečenju teške hemofilije A

Prof.dr Cedric Hermans
Prof.dr Predrag Miljić
14:00-14:45 Pauza
14:45-16:15 Edukativna sesija Mijeloproliferativne neoplazme
Moderatori
Prof.dr Mirjana Gotić,
Prof.dr Andrija Bogdanović,
Prof.dr Ivana Urošević
14:45-15:10 Kako optimizovati efikasnost lečenja za Vašeg pacijenta?

Prof.dr Francesca Palandri
15:10-15:35 Razvoj koncepta u lečenju policitemije vere

Prof.dr Alessandro Vannucchi
15:35-16:00 Tromboza u MPN

Prof.dr Anna Falanga
16:00-16:15 Diskusija
16:15-16:45 Edukativna sesija MPN- klinički izazov u specifičnoj populaciji i kliničkim stanjima

Moderatori
Prof.dr Mirjana Gotić,
Doc.dr Irena Čojbašić
Doc.dr Danijela Leković
16:15-16:45 MPN- klinički izazov u specifičnoj populaciji i kliničkim stanjima

Prof.dr Andrija Bogdanović
Doc.dr Danijela Leković
Prof.dr Ivana Urošević
16:45-17:00 Pauza
17:00-17:55 Edukativna sesija Mijelodisplastični sindrom

Moderatori
Prof.dr Aleksandar Savić,
Prof.dr Andrija Bogdanović
Prof.dr Dragomir Marisavljević
Poster prezentacije
Prof.dr Nebojša Anđelković
Doc.dr Olivera Marković
Dr Nada Vlaisavljević
17:00-17:15 Dijagnoza, klasifikacija i prognoza mijelodisplastičnog sindroma

Prof.dr Andrija Bogdanović
17:15-17:30 Lečenje mijelodisplastičnog sindroma niskog rizika

Prof.dr Dragomir Marisavljević
17:30-17:45 Lečenje mijelodisplastičnog sindroma visokog rizika

Prof.dr Aleksandar Savić
17:45-17:55 Diskusija
18:00-18:30 Satelitski Simpozijum Amicus

ZNAČAJ ORALNE TERAPIJE U GAUCHER-OVOJ BOLESTI

Gaucher bolest: epidemiologija, klinička slika i terapijske mogućnosti

Prof dr Nada Suvajdžić-Vuković

Kliničko iskustvo sa lekom Cerdelga

Prof dr Milan Petakov
18:45-19:15 Mladi hematolozi

Moderatori
Doc.dr Mirjana Mitrović
Doc.dr Ivanka Perčić
LEGENDA

Plenarno predavanje

Edukativne sesije

Satelitski simpozijum

Oralne prezentacije

Poster prezentacije

Sesija mladi hematolozi

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm