RASPORED ORALNIH PREZETNACIJA ZA 08.10.2022.

8.10.2022 od 10:20 do 11:10
Moderatori: Doc. dr B. Sekulić, asist. dr Z. Cvetković, Prof. dr Svetlana Đukić
LEČENJE BOLESNIKA SA APLASTIČNOM ANEMIJOM- ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
Elez M, Tarabar O, Atanasković L, Mirosavljević S, Krstić P, Tmušić M, Djekić J, Milovanović M, Živojinović D, Strnad M, Škuletić V, Gojkov D, Stamatović D.
UČESTALOST PROGNOSTIČKI ZNAČAJNIH CITOGENETSKIH ABERACIJA KOD BOLESNIKA SA MULTIPLIM MIJELOMOM
Jovanović J, Bila J , Đorđević V, Bižić Radulović S, Sretenović A, Mitrović M, Bogdanović A.
PREFIBROTIČNA FAZA PRIMARNE MIJELOFIBROZE I ESENCIJALNA TROMBOCITEMIJA: diferencijalna dijagnoza na osnovu kliničkih i laboratorijskih parametara
Leković D, Šefer D, Smiljanić M, Bodrožić J, Bogdanović A, Peruničić-Jovanović M, Milić N.
VENSKI TROMBOEMBOLIZAM KOD PACIJENATA SA AKUTNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM: RAZVOJ PREDIKTIVNOG MODELA
Pantić N, Antić D, Virijević M, Pravdić Z, Sabljić N, Bukumirić Z, Cvetković M, Rajić J, Todorović-Balint M, Vidović A, Suvajdžić-Vuković N, Mitrović M.
KARAKTERISTIKE I PREDIKTORI ISHODA INFEKCIJE COVID-19 KOD HOSPITALIZOVANIH BOLESNIKA SA MALIGNIM HEMATOLOŠKIM BOLESTIMA – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
Perčić I, Sekulić B, Vlaisavljević N, El Farra A, Bjelogrlić D, Tomić V, Mićanović B, Ilić J, Plećaš-Đurić A, Urošević I.
UDRUŽENOST INFEKCIJE COVID-19 SA INVAZIVNOM PLUĆNOM ASPERGILOZOM KOD PACIJENATA SA AKUTNIM LEUKEMIJAMA: STUDIJA JEDNOG CENTRA
Rajić J, Gmizić I, Gunjak T, Milosević V, Pantić N, Sabljić N, Mitrović M, Đuric Stefanović A, Lazić Lj, Jovanović S, Barać A, Milošević I, Vidović A.
INFILTRACIJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA PRI DIJAGNOZI KOD PACIJENTA SA AKUTNOM MIJELOIDNOM LEUKEMIJOM NEMA UTICAJA NA KLINIČKI ISHOD
Virijević M, Mitrović M, Pravdić Z, Pantić N, Sabljić N, Kraguljac-Kurtović N, Bukumurić Z, Knezević V, Dragović Ivančevic T, Bižić Radulović S, Vidović A, Rajić J, Cvetković M, Đunić I, Todorović-Balint M, Suvajdžić-Vuković N.
EKSPRESIONI PROFIL I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ DUGE NEKODIRAJUĆE RNK GAS5 I MIKRO RNK-222 U AKUTNOJ MIJELOIDNOJ LEUKEMIJI
8. Tošić N, Pavlović Đ, Karan Đurašević 1, Zukić B, Marjanović I, Pravdić Z, Suvajdžić Vuković N, Pavlović S, Gašić V.

Kliknite na određeni dan kako bi ste videli detaljan raspored za taj dan.

6. Oktobar 2022. godine

7. Oktobar 2022. godine

8. Oktobar 2022. godine

9. Oktobar 2022. godine


Oralne prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Oralne prezentacije 9. Oktobar 2022. godine


Poster prezentacije 7. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 8. Oktobar 2022. godine

Poster prezentacije 9. Oktobar 2022. godine

GENERALNI SPONZOR

Roche

ZLATNI SPONZOR

Amicus
novartis

SREBRNI SPONZOR

Takeda

BRONZANI SPONZOR

Pfizer
AstraZeneca

SPONZORI I IZLAGAČI

MSD
Gilead
Medicopharmacia
Novonordisk
Abbvie
Ewo Pharm
OctaPharma
Sandoz
Farmix
Rheilife
Hemofarm
Janssen
Kedrion
OktalPharm